Delegacións

SAGAP VIGO

Hospital Álvaro Cunqueiro
Planta 2, Vela C (entre Anatomía patológica y Banco de sangre)
Tlf.: 986.217.770 – Ext.: 515770

Hospital Meixoeiro
Tlf.: 986.811.612 – Ext.: 211612
Tlf.móvil: 604.009.377
e-mail: sagap.vigo@sagap.org

SAGAP OURENSE

Hospital Santa María Nai (al lado de Medicina Nuclear)
Tlfs.: 604.009.372 – 988.388.597
e-mail: sagap.ourense@sergas.es

SAGAP SANTIAGO

Tlf.: 604.009.374
e-mail: sagap.santiago@sagap.org

SAGAP MONFORTE
Sagap.Sindicato.Monforte@sergas.es

SAGAP A CORUÑA
Tlf.: 604.009.376